Erikslund 4

Info om vårt kvarter

Dokument & Arkiv

Samfällighetsföreningen

Föreningens stadgar

Boendeinformation

Karta över området
Städschema kvartersgård 2020-2021

Gräsklippningsschema 2021 Bruna & gula husgrupperna
Gräsklippningsschema 2019 Röd husgrupp
Gräsklippningsschema 2021 Blå husgrupp

Glöm inte att lämna städnyckeln till nästa husägare, dock senast måndagen efter din städvecka. Städschemat hittar du på
hemsidan och på anslagstavlan i kvartersgården. Om du inte fått nyckeln i tid så gäller ditt städschema ändå.

Sophämtning: Ragn Sells (Hämtning torsdag morgon)

Bestämmelser för garage

Regler för parkeringsplatsen

Regler för vattenavrinning och halkbekämpning i Erikslund 4

Nedanstående blanketter kan fyllas i och skrivas ut direkt via datorn. Blanketten kan inte sparas eller skickas digitalt
utan kan endast skrivas ut. Fält för namnteckningar är inte aktiverade. De undertecknas manuellt på det utskrivna dokumentet.

Blankett vid inflyttning

Blankett vid utflyttning

Blankett vid uthyrning