Erikslund 4

Info om vårt kvarter

Om oss

Information om samfällighetsföreningen

Du som bor i något av husen på Erikslundsvägen 132–256 är medlem i Samfällighetsföreningen Erikslund 4.
Se § 4 i stadgarna (pdf).

Att vara medlem i samfällighetsföreningen (föreningen) innebär att du, förutom att du äger ditt eget hus, även äger
1/62 av all övrig egendom som finns inom kvarterets gränser: kvartersgård, pingisrum, lekplatser, pool, garage,
parkering, gångar och grönområden.
Området är indelat i fyra färggrupper: brun, gul, röd, blå.
Vi som bor här ansvarar gemensamt för skötseln av området och sätter tillsammans upp de bestämmelser vi vill
ha för att området skall fungera på bästa sätt. Föreningens arbete drivs av en vald styrelse som består av personer
som bor i kvarteret. Dessutom finns olika arbetsgrupper.
Föreningens kostnader finansieras genom en avgift som tas ut fyra gånger per år

Adressen till föreningen är:
Samfällighetsföreningen Erikslund 4
Erikslundsvägen 200
187 53 Täby

Organisationsnummer: 716416-8424

Distribution av information

Styrelsen har beslutat att i fortsättning använda mail och hemsidan för distribution av information, meddelanden, kallelser och protokoll.
Protokoll från styrelsemöten och årsstämman finns även uppsatta i kvartersgården.
Kallelse till årsstämman kommer däremot att ske via brevlådan.

Boendepärmen och adresslistan kommer att uppdateras via hemsidan.