Erikslund 4

Info om vårt kvarter

Pool

Poolen är öppen under sommarmånaderna och får användas av de boende och deras gäster.
Bad får ske fram till klockan 22:00. Bada på ett sådantsätt att du inte stör dem som bor nära poolen. Man får inte
hoppa i poolen från bänkar, tak eller räcke.Boende ansvarar för sina gäster. Utomstående som inte
är i sällskap med boende får inte vistas inom poolområdet.
Ej simkunniga barn får inte vistas vid poolen utan förälder eller annan ansvarig vuxen.
Allt bad sker på egen risk och föräldrar ansvarar för sina barn.
Det är inte tillåtet att gå från poolen in till kvarters­gården, eftersom detta drar in smuts och fukt.