Erikslund 4

Info om vårt kvarter

Husgruppsansvariga

En person från varje färggrupp är husgruppsansvarig.

Röd husgrupp Thomas Göthe
Gul husgrupp Olof Nilsson
Brun husgrupp Jens Henriksson
Blå husgrupp Maria Bergman

Husgruppsansvariga har det övergripande ansvaret för:

  • att husgruppens gemensamma anläggningar (gräs, buskage och träd) samt lekplats är i gott skick.
  • hålla koll på gräsklippning sandning och snöröjning inom den egna husgruppen.
  • är sammankallande för husgruppen i frågor som rör kvarterets skötsel eller andra frågor som rör kvarteret.
  • informera underhållsgruppen om något behöver åtgärdas i området.
  • tillsammans med underhållsgruppen gå igenom vad som behöver göras inför vår- och höststädning.