Erikslund 4

Info om vårt kvarter

Kvartersgården

Kvartersgården får användas av kvarterets boende för fester och andra aktiviteter. Kvartersgården bokas hos kvarters-
gårdsansvariga. Information om hos vem man hyr kvartersgården, sätts upp på anslagstavlan i kvartersgården. Den
som bokar kvartersgården svarar för städning m.m. efteråt. Minderåriga barn får använda kvartersgården efter
föräldrars medgivande, men föräldrarna är ansvariga för ordningen. Användning av kvartersgården är, för fester,
avgiftsfri.
Kvartersgården har fullständig utrustning med glas,porslin och bestick, extra stolar och bord. Du får inte låna
hem bord,stolar och annan inredning från kvartersgården. Däremot får du låna hem bord eller stolar från förrådet utan-
för kvartersgårdens entré. Du har även möjlighet att låna hem porslin, glas och bestick. Men du måste alltid boka innan du lånar
hem något och hämta nyckel hos någon av kvartersgårdsansvariga.
Kvarterets möbler får inte lämnas utomhus. Om något går sönder ombesörjer du självklart reparation eller nyinköp.
Den som använder kvartersgården måste städa efter sig och städningen ska vara avslutad senast kl 12.00 påföljande dag.
Föräldrar ansvarar för att städningen blir utförd när deras barn använder kvartersgården.

Städning av kvartersgård
Kvartersgården städas varje vecka efter ett städschema. Du får därför städa kvartersgården var 62:a vecka. Om du inte
kan städa när det är din tur och inte kan byta vecka, måste du meddela kvartersgårdsansvarig senast en vecka innan du
skall städa. Om du inte kan städa debiteras du 500 kronor.
Städschemat delas ut till alla hushåll och finns uppsatt på anslagstavlan i kvartersgården.
Städningen av kvartersgården omfattar rengöring en gångper vecka. Städningen utförs enligt följande:
• Torka av borden
• Rengör handfat/tvättställ och
toalettstolar samt diskbänk och diskho
• Dammsug golven i alla rum
• Våttorka golven efter dammsugningen
• Dammsug sofforna med möbelmunstycket.
• Töm papperskorgar på toaletter och kök
• Sätt i nya soppåsar
• Skaka av dörrmattan i hallen

Bastu
Bastu finns i kvartersgården. Bastubad får inte ske de tider då kvartersgården är uthyrd.
De som använder bastun skall ta med sig sopor hem samt städa bastun och omklädningsrummet efter
bastubadet.

Pingisrum
Pingisrum finns vid parkeringen. Den som städar kvartersgården ska också städa pingisrummet.