Erikslund 4

Info om vårt kvarter

Underhållsgrupp

Underhåll

Har du några frågor om underhållet i området eller poolen, får du gärna vända dig till sammankallande;
Jonnie Swärd (sammankallande)
Björn Söderlund
Henrik Barrdahl
Magnus Sjölund

Underhållsgruppen har det övergripande ansvaret för

  • vård och reparation av gemensamma byggnader och gemensam utrustning.
  • utse en person inom gruppen som sammankallande.
  • lämna förslag till styrelsen på maskiner m.m. som bör köpas in och svarar för att trasiga maskiner lagas. Om du/medlem upptäcker att en maskin har gått sönder skall du anmäla det till någon i underhållsgruppen.
  • svarar för att den pärm som finns i förrådet, där man antecknar att man lånar något, är komplett och för ordningen i förrådet.
  • skall inför varje vinter kontrollera att sand finns i behållarna och beställa det som behövs.
  • svara för att el slås på och av under tidig vår och sen höst. Mycket viktigt för att hålla nere elförbrukningen.
  • svara för att lampor byts i gemensamma lokaler.
  • köpa in material och beställa arbete inom ramen för budgeten. Övriga inköp ska godkännas i förväg av styrelsen.