Erikslund 4

Info om vårt kvarter

Poolgruppen

Poolgruppen

Björn Werneman
Martin Berg
Anders Wiberg
Micke Bornedal
Bosse Friberg
Tobias Kjellson
Henrik Hårde
Rickard Pettersson

Poolgruppen svarar för:

 • skötsel av poolen enligt ett rullande schema (jourlista) som poolgruppen fastställer. Jourlistan skall sättas upp på anslagstavlan i kvartersgården.
 • att utse en person inom gruppen som sammankallande
 • att informera när poolen kan börja användas respektive när den inte längre kan användas genom att
  anslag sätts upp vid brevlådorna.
 • att poolaggregatet startas, att luftvärmepumpen startas och har det övergripande ansvaret
  för underhåll av poolaggregatet och luftvärmepumpen.
 • att under badsäsongen skall poolgruppen se till att badvattnet är renat varje dag, att vattentemperatur och lufttempera-
  tur noteras i loggboken och att utomhusduschen fungerar.Poolen skall säkras och täckas med pooltäckning.
 • underhåll av poolområdet
 • att köpa klortabletter och annat som behövs för skötseln av poolen, inom ramen för budgeten. Andra inköp och större reparationer skall godkännas i förväg av styrelsen.