Erikslund 4

Info om vårt kvarter

Historia

Erikslund är ett typiskt barn av sin tid. En tid med kraftfull offentlig styrning av bostadsbyggandet. Vi som var med då kommer ihåg ord som länsbostadsnämnd, räntebidrag och strikta byggnormer.I Erikslund lät Täby kommun 1971, efter en upphandling, bygga 324 småhus, fördelat på fem kvarter med egna samfällighetsföreningar. Målet var att skapa ”den förtätade småhusstaden”. Resultatet blev grändhusliknade parhus med omgärdade trädgårdar.
kvartersgårdar, poolanläggningar samt garage i separata längor.

Med facit ihand kan man säga att de intentioner som byggherren hade har uppfyllts Erikslund är idag en väl fungerande boendemiljö. Detta besannas av att många av de som flyttade in i de nybyggda husen bor kvar än idag. Man kan då och då se att äldre med rullatorer möter unga som drar sina barnvagnar, med andra ord att området fungerar i livets alla skeden.

Den kreativa layouten av området minimerar insyn och ger samtliga hus ett bra solläge antingen med södersol eller västersol i trädgårdarna och på uteplatserna.

Namnet Erikslund stammar från ett gammalt soldattorp. Gustaf Broo var den siste dragonen vid Livkompaniet. Han slutade sin tjänst 1907 men bodde kvar i torpet Erikslund fram till sin död 1957. Torpstugan revs 1971.

Som ett kuriosa kan nämnas att de som flyttade i de nybyggda husen 1972 köpte sina hus för 149.840 kr, med en kontantinsats på 2.900 kr som senare återbetalades.