Erikslund 4

Info om vårt kvarter

Kvartersgårdansvariga

För bokning av kvartersgården maila till erikslund4@gmail.com.
eller kontakta Petra Wangensteen hus 152 eller Regina Folkesson hus 180.
Kvartersgårdsansvariga ansvarar för:

  • bokning av kvartersgården
  • att ett ”rullande” städschema för kvartersgården distribueras till alla hushåll.
  • att städutrustning finns i kvartersgården.
  • att kvartersgården städas och för förtäringen under städdagarna.
  • får köpa in det som behövstill höst- och vårstädning samt kvartersgården utan godkännande av styrelsen inom ramen för budgeten.
  • Övriga inköp skall godkännas i förväg av styrelsen om kostnaden överstiger 1000 kr.