Erikslund 4

Info om vårt kvarter

Ekonomi

 Kvartalsavgift
Avgiften för året fastställs vid föreningens ordinarie föreningsstämma under mars månad. Se § 12 i stadgarna (pdf).
Avgiften betalas till samfällighets­­­­­föreningens plusgirokonto 87 41 94-4. Faktura lämnas i respektive hushålls brevlåda
senast den 15:e den månad räkningen skall betalas. De hushåll som betalar räkningarna genom internet skall
ange följande information när betalningen görs:

För- och efternamn
Husnummer
(Viktigt, eftersom betalningarna bokförs efter husnummer! )

Referens: “Kvartalsavgift för kvartal X år XXXX”

Avgiften betalas kvartalsvis enligt följande:
Kvartal 1 (januari–mars) betalas senast den 31 januari.
Kvartal 2 (april–juni) betalas senast den 30 april.
Kvartal 3 (juli–september) betalas senast den 31 juli.
Kvartal 4 (oktober–december) betalas senast den 31 oktober.

Vid sen inbetalning, mer än tio dagar, kan husägaren debiteras en förseningsavgift om 150 kr.
Hushåll som vill att räkningarna skall skickas till annan adress måste meddela kassören senast den 1:a den månad som räkningen skall betalas.