Erikslund 4

Info om vårt kvarter

Trädbeskärningskurs 2007

Trädbeskärningskurs 2007-08-25

Ordförandeni Täby Trädgårdsmästarförening lärde intresserade i kvarteret hur man beskär träd.

Foto: Arne Olovsson